Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma szombat van, 2023. június 10. Az év 161. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 739078. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

A válság kedvezően hat az IT és az üzleti oldal kapcsolatára

A válság kedvezően hat az IT és az üzleti oldal kapcsolatára
Infovilág

Ralph van Uden.Ralph van Uden a Deloitte Zrt. Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások üzletágának igazgatója elmondta: a Deloitte IT-Business Balance felmérésének harmadik kiadása a múlt évekhez hasonlóan azokat a kulcsfontosságú témákat vizsgálja, amelyek megváltoztathatják az IT (–>Information Technologies –> információ-technológia) és az üzleti oldal kapcsolatát. A Deloitte 28 ország – köztük Magyarország – IT-vezetőit és gazdasági szakembereit kérdezte az érintettek együttműködéséről és a változó szerepekről.

A 2009-i felmérés fő következtetése: az IT-részlegekre óriási nyomás nehezedik a tekintetben, hogy üzleti értéket teremtsenek. Jóllehet, az informatikai oldal még nem megfelelően képviselteti magát igazgatósági szinten, az IT-vezetők és az üzleti vezetők egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy a válság hatására gyümölcsöző párbeszéd alakult ki a két oldal között – mutatott rá Ralph van Uden.A felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók csak óvatosan adták hozzájárulásukat az IT-kiszervezéshez, amit egyre gyakrabban alkalmaz közös megegyezéssel az IT- és az üzleti oldal.

Megállapíttatott, hogy sajnos, egyelőre általános tudatlanság tapasztalható az IT-biztonság hiányából adódó veszélyeket illetően, ami nehezíti a megelőzésre fordítandó összegek elfogadtatását – tette hozzá a szakértő. A jelenlegi gazdasági helyzet valódi vezetővé léptette elő a cégek első számú informatikai vezetőit, azaz a CIO-kat, akik most már elmélyült párbeszédet folytatnak az üzleti oldallal. Épp ezért a válság nagyszerű alkalom arra, hogy a CIO-k megszilárdítsák a helyüket tanácsadóként és stratégiai szereplőként egyaránt. A szervezeteknek muszáj az IT-n belül üzleti képességeket kiépíteniük és szavatolniuk, hogy az üzleti oldal és az IT közötti együttműködés és összhang minden stratégiai, taktikai és működési szinten éreztesse hatását.

A felmérés szerint már tapasztalható némi előrelépés ebben az irányban, azonban az is megerősíttetett, hogy hosszú még az út, amíg létrejön az IT és az üzleti oldal valós integrációja. A legtöbb cég még mindig a válság hatásaival küzd. Azonban a napjainkra jellemző kapkodás és bizonytalanság ellenére időszerű, hogy a cégek felülvizsgálják, miként tudna az IT és az üzleti oldal együttműködve értéket teremteni – hangsúlyozta a szakértő.

A 2009-i IT-Business Balance felmérés főbb megállapításai

Fejlődés és tendenciák: az informatikának az üzleti érték teremtése végett meg kell haladnia az automatizációt és a hatékonyságnövelést. Az IT több üzleti értéket fog teremteni, ha a cégek eltekintenek a hagyományos „fokozott gépesítés alacsony költségek mellett” szemlélettől. Nagyobb hangsúlyt fog kapni a közvetlen üzleti hatással bíró dimenziók számára nyújtott érték; a vevőelégedettség, a jobb termékek, a forgalom és a profit növelése.

IT-irányítás: az IT újrapozícionálását nehezíti, hogy kevés szó esik róla a felső vezetés körében. A megkérdezett vállalatok körülbelül fele ritkán vagy soha nem beszél meg IT-ügyeket döntéshozói szinten. A válaszadók ötöde szerint az IT-stratégia csak ritkán, illetve soha nem kerül összehangolásra a vállalati stratégiával. A legtöbb cég számára az IT továbbra is csak egy állandó rublika az éves költségvetési tervben. A szervezeteknek jobban kell figyelniük arra, hogy az IT iránya illeszkedjen az általánosan követett stratégiai irányhoz.

Milyen gyakorisággal hangolják össze a cégek az IT stratégiát és a vállalati stratégiát? (Forrás: DTT)

IT-vezetés: bár nem érte még el az őt megillető rangot, az IT egyre nagyobb szerepet kap az üzleti döntéshozatalban. A válaszadók 41,5 százaléka tekint az IT-re mint az üzleti döntéshozatal hajtóerejére. A válságnak köszönhetően a hirtelen új prioritást élvező IT-befektetési portfóliók hatására felerősödött a párbeszéd az IT és az üzleti oldal között. Ezt a párbeszédet kellene a CIO-knak intézményesíteniük a krízis utáni időszakban is, hogy elérjék az üzleti oldal és az IT szintre hozását.

IT-kiszervezés: a jelen gazdasági helyzetben az IT-szolgáltatások kiszervezését mind az IT, mind pedig az üzleti oldal megvalósíthatónak találja, azonban a válaszadók 60 százaléka csak óvatosan nyúlna ehhez a lehetőséghez. A legjellemzőbb továbbra is a helyszínen végzett kiszervezett munka, a régiók között jól érzékelhető különbségekkel. A legtöbb válaszadó szerint az IT-kiszervezésre vonatkozó döntés közös elhatározás eredménye.

IT-biztonság, adatvédelem és csalás: a felmérésből megállapítható, hogy még mindig nem irányul elég figyelem az IT-biztonságra. Az üzleti oldal többet szeretne biztonságra és adatvédelemre költeni, mint az IT. Mindkét csoport több mint fele gondolja, hogy az IT elkötelezetten harcol a belső csalások ellen. A valóban bekövetkező ilyen események száma és súlyossága azonban nem vonz elég figyelmet, ami nehézkessé teszi, hogy valóban értékeljék a biztonságot és adatvédelmet, és ennek folytán igazoltnak lássák a szükséges befektetéseket.

Az IT költségvetés hány százalékát költi a cég adatbiztonságra és adatvédelemre? (Forrás: DTT)

Ralph van Uden hangsúlyozta: A következő évek során valószínűleg új viszonyrendszerek kialakulásának lehetünk majd tanúi, melyekben az IT és üzleti oldal feladatkörei között nagyobb lesz az összhang és együttműködés.

Az IT Business Balance felmérést a Deloitte több szakterületet átfogó vállalati kockázatkezelési szolgáltatásokat nyújtó szakértői csapata végezte. A feltett kérdések az IT-vezetésre, fejlesztésekre és tendenciákra az IT-vezetésen belül, IT-kiszervezésre, valamint biztonságra, adatvédelemre és a visszaélések kockázatára vonatkoztak. Az idei felmérés megkérdezettjeinek száma 549-re emelkedett, a résztvevő országok száma pedig 28-ra nőtt. Öt kontinens vállalatai vettek részt a felmérésben, az iparágak és vállalati profilok széles körét felvonultatva.

Az IT Business Balance Jelentés itt eredetiben elérhető.

Címkék