Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma szerda van, 2023. február 1. Az év 32. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 738949. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Jogszerűtlen piaci magatartás miatt: 48 millió forint bírság az UPC-nek

Jogszerűtlen piaci magatartás miatt: 48 millió forint bírság az UPC-nek
Infovilág

Az NMHH az alapvető európai uniós és hazai jogszabályok súlyos és tudatos megsértése miatt 48 millió forint bírságot szabott ki az UPC-re. A szolgáltató közel két hónapon át ellehetetlenítette egy másik szolgáltató elérhetőségét.  Alábbiakban közreadjuk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleményét, valamint a – "hallgattassék meg a másik fél is" elve és gyakorlata alapján – az UPC Magyarország válaszát.

A még (tavaly) szeptemberben hivatalból indított általános hatósági felügyeleti eljárás lezárásaként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 48 millió forint bírságot szabott ki az UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-re (UPC), miután vezetékes és mobiltelefon-előfizetői 2017. július 25-e és szeptember 18-a között nem érték el az On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. (OLS) hálózatában lévő telefonszámokat.

A most lezárult eljárás első fokú határozata szerint az UPC piaci magatartásával súlyosan megsértette a telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó azon alapvető európai uniós és hazai jogszabályokat, melyek szerint biztosítania kellett volna az előfizetői számára valamennyi hívószám elérhetőségét.

A szankció formáját és a bírság mértékét a hatóság számos szempontot figyelembe véve alakítja ki, így a többi között az eset súlyát és az érintett előfizetők számát, az ismételtséget, a jogsértéssel okozott érdeksérelmet, az elért vagyoni előnyt és a piacra gyakorolt hatást is mérlegelve. Jelen eljárás lefolytatását az előfizetőkön túl maga az OLS is kérte, tekintettel arra, hogy az UPC a hívások továbbítását az erről folytatott egyeztetések után sem biztosította.  

2017. július 25-e és szeptember 18-a között, közel két hónapon keresztül az UPC saját vezetékes és mobiltelefon-előfizetői számára nem biztosította az OLS saját számainak, illetve a szolgáltatóhoz máshonnan áthordozott hívószámok elérését, azaz az OLS előfizetői elérhetetlenek voltak a vizsgált időszakban az UPC előfizetői számára. Emellett a számhordozás rendszerének működési sajátosságai miatt az UPC előfizetőinek egy kisebb része (kb. 5%-a) ebben az időszakban nem tudta hívni azokat az előfizetőket sem, akik hívószámukat az OLS-től hordozták más szolgáltatóhoz. Súlyosbította a kialakult helyzetet az is, hogy az UPC a hozzá forduló előfizetőket, őket szándékosan félretájékoztatva, a másik szolgáltató ügyfélszolgálatára irányította, arra hivatkozva, amely szerint a hiba az OLS hálózatában adódik.

Ezzel szemben a vizsgálat feltárta, hogy a sikertelen hívásokat nem hálózati hiba okozta, hanem az UPC saját maga tiltotta le az OLS előfizetők elérését egy, az OLS-el nem rendezett egyéb elszámolási vita miatt.  

A vizsgálat azt is megállapítja, hogy az UPC a sikertelen hívások miatti előfizetői panaszokat nem tekintette hibabejelentéseknek, azok ellenére sem tette meg a szükséges lépéseket, csak a vizsgálat elindítását követően intézkedett arról, hogy az előfizetői által kezdeményezett hívások egy harmadik szolgáltatón keresztül eljuthassanak az OLS és a további érintett szolgáltatók előfizetőihez. Fontos tény az is, hogy az UPC a késedelmes hibaelhárításért nem fizetett kötbért az előfizetőinek – ami egyébként jogszabályi kötelezettsége lett volna az érintett előfizetők kérése nélkül is –, ráadásul az érintett számok között több olyan is volt, melyek közintézményekhez tartoztak, elérhetőségük sok előfizető számára kiemelten fontos lett volna társadalmi szerepük és jelentőségük miatt (önkormányzat, idősek otthona, háziorvosi rendelő).

A hatóság szakemberei megállapították, hogy a UPC hozzávetőleg 22 ezer telefonszám elérhetőségét nem – vagy legalábbis nem teljes körűen – biztosította, több mint 38 ezer hívás sikertelen volt, ami összesen több mint 4 ezer UPC-előfizetőt érintett. A korábban az OLS-hez tartozó, de onnan elhordozott, tehát már más szolgáltatók hálózatában lévő számok elérhetetlensége miatt kívülálló szolgáltatók és azok előfizetői is érintettek lettek.

Az európai uniós és az annak megfelelően elfogadott hazai szabályozás alapján a telefon-előfizetőknek bármely, az ún. nemzeti számozási tervben található számot fel kell tudni hívni, függetlenül attól, hogy az melyik szolgáltató hálózatában van. A hazai jogszabályok ennek érvényesülése végett kötelezettségként kifejezetten elő is írják a szolgáltatók számára az együttműködést közvetlen megállapodásokkal vagy közvetítő szolgáltatók közbeiktatásával. Ha egy számot egy másik hálózatba hordoztak, a hívó fél szolgáltatója köteles gondoskodni arról, hogy a hívás a megfelelő szolgáltatóhoz legyen irányítva.

A bírság kiszabásával az NMHH nyomatékosítja, hogy valamennyi szolgáltató köteles saját hálózatából biztosítani a nemzeti számozási tervben szereplő, az NMHH által kijelölt valamennyi telefonszám elérhetőségét. Az UPC magatartása súlyosan sértette saját előfizetőinek jogait és érdekeit, de negatív hatással volt az érintett piaci szereplőkre és azok előfizetőire is. Az NMHH a jövőben is határozottan fellép az előfizetők jogainak védelmében, és a fokozatosság és arányosság elvét alapul véve szigorúan szankcionál minden jogszerűtlen piaci magatartást.

Jelen elsőfokú döntés még nem jogerős, azzal szemben az elmarasztalt szolgáltató fellebbezhet a hatóság elnökénél.

Felhívás az UPC előfizetőihez

Az NMHH az eljárás nyomán csak azon 31 előfizető vonatkozásában kötelezhette az UPC-t a hiba késedelmes elhárítása miatti kötbérfizetési kötelezettségének teljesítésére, ahol az UPC a hiba bejelentőjét be tudta azonosítani, mivel a bejelentésben az OLS mint érintett szolgáltató szerepelt. Az NMHH felhívja ugyanakkor valamennyi érintett UPC-előfizető figyelmét, hogy ha a fent megjelölt időszakban sikertelenül próbáltak hívni az OLS hálózatában lévő vagy onnan elhordozott számot, és ezzel kapcsolatban a UPC felé hibabejelentést tettek (kizárólag ebben az esetben), de a szolgáltató részükre kötbért nem fizetett, ezt mindenképpen jelezzék a szolgáltatónak. A jogszabályok alapján ugyanis a késedelmes hibaelhárítás miatt a szolgáltató köteles kötbért fizetni a hiba kijavítására nyitva álló 72 órás határidő eredménytelen elteltétől számítva minden megkezdett késedelmes nap után egészen a hiba elhárításáig, azaz 2017. szeptember 18-ig bezárólag.

A hallgattassék meg a másik fél is elve és gyakorlata alapján az Infovilág szerkesztősége megkereste az elmarasztalt társaságot, amely az NMHH bírság kapcsán 2018. április 21-én 14,21-kor az alábbiakat közölte:

„Az UPC Magyarország és az On Line System Kft. között egy nagykereskedelmi kérdésben állt fenn jogvita. Ebben a jogvitás eljárásban a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság (NMHH ) az UPC Magyarországot nem marasztalta el. Az ehhez kapcsolódó, szóban forgó kiskereskedelmi vizsgálatból és eljárásból következő NMHH-bírság jogalapját és annak mértékét, illetve a szándékos jogsértést az UPC Magyarország vitatja és ennek megfelelően a jogvitás ügyben másodfokú hatósági eljárást indít az NMHH-nál. Az NMHH által az ügy kapcsán kirótt egyéb kötelezettségeket az UPC Magyarország tejesítette.”