Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma csütörtök van, 2023. november 30. Az év 334. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 739251. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Alternatív javaslat kidolgozására kérte a minisztérium az Akadémiát

Alternatív javaslat kidolgozására kérte a minisztérium az Akadémiát
(mta.hu)

Ma folytatódtak a tárgyalások a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetői között. Erről Lovász László, az MTA elnöke haladéktalanul tájékoztatta az MTA Elnökségét (az Elnökség két közgyűlés között az MTA legfőbb döntéshozó testülete, tagjai az Akadémia választott vezetői: az elnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes és a három alelnök, valamint a 11 tudományos osztály elnöke). Az elnökségi ülésen jelen voltak az MTA kutatóintézet-hálózatának vezetői is.

Az MTA álláspontja szerint a keddi tárgyaláson kismértékű közeledés történt az MTA és az ITM között. Az MTA vezetői folytatják a tárgyalásokat az ITM-mel (várhatóan még ezen a héten), és Palkovics miniszter úr kérésére alternatív javaslatot fogalmaznak meg a költségvetéssel kapcsolatban.

Az MTA és az ITM egyetért abban, hogy el kell különíteni a hazai költségvetésben rendelkezésre álló kutatási és innovációs forrásokat. Továbbá a tudományos kutatásokon belül el kell különíteni a kiválósági kutatásokat, azaz a felfedező jellegű alapkutatásokat a célzott kutatásoktól. Továbbra is vita van a felek között az MTA kutatóintézet-hálózatának fenntartásáról (minimum 17,1 milliárd forint), amelynek az MTA-fejezetben támogatásként való biztosítása elengedhetetlen. Az MTA a hazai felfedező kutatások legfontosabb és legeredményesebb központja.

Az elnökségi ülésen az elnökség a következő, egyhangú határozatot hozta: az Elnökség fenntartja korábbi 31/2018 (VI.15) határozatát, valamint további tárgyalások folytatására hatalmazza fel az elnököt és az MTA választott vezetőit.

A korábbi határozat szerint az MTA ragaszkodik a Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” fejezetének X. cikkében foglalt jogok érvényesüléséhez, azaz a tudományos kutatás szabadságához és az MTA köztestület és intézményei közfeladat-ellátás során szükséges működésbeli függetlenségének megtartásához (a teljes határozat itt olvasható).

A kutatóhálózat vezetőinek álláspontja: az elnökségi ülésen ismertette álláspontját az Akadémiai Kutatóintézetek Vezetőinek Tanácsa (AKVT) is. Ez a testület a kutatóközpontok főigazgatóiból és a kutatóintézetek igazgatóiból, valamint a támogatott kutatócsoportok öt képviselőjéből áll. Az AKVT-nek is az az álláspontja, hogy a kutatóhálózat fenntartását biztosító támogatásoknak továbbra is az MTA kezelésében kell maradnia.

Nemzetközi támogatás az Akadémiának: ma az Európai Tudományos Akadémiák Szövetsége (All European Academies, ALLEA) nyílt levélben fordult Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, amelyben kiáll a Magyar Tudományos Akadémia autonómiája és pénzügyi függetlensége mellett. Sierd Cloetingh, az Academia Europaea elnöke és Ole H. Petersen, az Academia Europaea alelnöke szintén nyílt levelet írt Palkovics Lászlónak, melyben biztosítja a Magyar Tudományos Akadémiát a támogatásáról.

Költségvetési tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás: Az MTA Titkársága a költségvetési tervezéskor a korábbi egyeztetésekkel ellentétes költségvetési törvényi előterjesztéssel kapcsolatban arról tájékoztatta Pénzügyminisztériumot, hogy az MTA költségvetési fejezet véglegesnek javasolt támogatási keretszámairól folyamatban vannak a tárgyalások az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. A támogatás kétharmados nagyságrendű átcsoportosításával az MTA vezetői nem értenek egyet. Ezért, és mert a változtatás egyelőre jogszabállyal alá nem támasztott, az MTA elnöke nem írta, nem írhatta alá a javasolt keretszámokat, valamint a tárgyalás alatt álló átcsoportosítás fejezeti indokolása sem készülhetett el.