Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma hétfő van, 2022. augusztus 8. Az év 220. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 738772. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Tisztázásra váró kérdések – az IVSZ-elnökség állásfoglalása a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmaztathatóságáról

Infovilág
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) nem kívánja kétségbe vonni a szellemi befektetések védelmét támogató szabadalmi rendszer hasznosságát, és tudomásul veszi érvényben lévő korlátait. Az IVSZ azt sem vitatja, hogy a kérdésben indokolt az egységes európai uniós jogértelmezés és jogalkalmazás erősítése. Egyetért a direktíva azon céljaival, hogy az európai jog eszközeivel is megerősítse az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) alapján kialakult status quo-t: vagyis továbbra se lehessen szabadalmaztatni önálló szoftvert, algoritmust, üzleti módszert vagy puszta adatfeldolgozást.

Mivel a kérdésben széles szakmai-társadalmi vita bontakozott ki, az IVSZ elnöksége belső és iparági szintű egyeztetéseket kezdeményezett. „Nem tartjuk meglepőnek, hogy a szoftveres szakma véleménye megosztott ebben a kérdésben, hiszen olykor ellentmondó információk láttak napvilágot egyébként megbízható forrásokból is, áthatva egyes esetekben vélt vagy valós érdekek által motivált kijelentésekkel” – olvasható az állásfoglalásban.

Az IVSZ támogatja a direktíva kidolgozását azért is, mert az nem tesz különbséget „kereskedelmi” és „nyílt kódú” szoftver között, egyformán védi a bármely rendszer által kidolgozott találmányt, innovatív lépést, teret teremt a piaci érvényesülés irányában az iparág minden képviselőjének, legyen az magyar kisvállalkozás egy vagy néhány, vagy multinacionális vállalat nagyobb számú találmánnyal.

Az IVSZ tehát támogatja az EU-direktíva által megfogalmazott célokat.

Az IVSZ szoftver-szakcsoportja által képviselt magyar szoftverfejlesztő és informatikai vállalkozások ugyanakkor módosításokat javasolnak a direktíva szövegezésében.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége multinacionális tagozata ellenben feltétel nélkül és teljes terjedelemben támogatja az Európa Unió azon törekvését, amely az európai szabadalmi gyakorlat egységesítését célozza.

Az IVSZ szakosztályi és szakcsoporti vitáiban érzékelhető volt, hogy a hazai és multinacionális szoftveripar szereplői erősen megosztottak abban a kérdésben, milyen mértékben szolgálja a szabadalmi rendszer az üzleti érdekeiket, és abban is, hogy a direktíva jelenlegi formájában alkalmas-e az általa kitűzött célok elérésére.

Az IVSZ-tagok nagyrésze hangot adott azon aggodalmainak, hogy a direktíva jelenlegi szövege nem zárja ki kellőképpen az ún. „tiszta szoftverszabadalmakat”. A vitában az is nyilvánvalóvá vált, hogy a direktívával kapcsolatos kormányzati álláspont kialakítása közben, a szakmai-társadalmi szervezetekkel folytatott egyeztetések kapcsán történtek olyan mulasztások, ami általános bizalmatlanságot keltett a direktívával szemben az iparág szereplőinek széles körében.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége tehát egyidejűleg javasolja kormányzati ismeretterjesztő kampány megkezdését más európai államokhoz hasonlóan a komputeres szabadalmakkal összefüggő kérdések tisztázása céljából.

Címkék