Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma vasárnap van, 2021. július 25. Az év 206. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 738393. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Új lehetőséggel bővül a nemzetiségi nevelés, oktatás támogatása

Infovilág
„I. Működési támogatást kaphatnak a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű iskolák, szlovén nyelvoktató iskolák, valamint az 1100 fő alatti településen működő óvodák és nemzetiségi nyelvoktató iskolák.

A működési támogatás feltétele, hogy a tanulók legalább 90 %-ának részt kell vennie a nemzetiségi oktatásban. Emellett a támogatás felhasználásáról szóló beszámolóhoz mellékelni kell az intézményben folyó nemzetiségi nevelés, oktatás szakmai értékelését is.

II. A nemzetiségi oktatás tankönyveinek beszerzését támogatja a kormány.

A tankönyveket 2006 óta az iskolák előállítási áron vásárolhatják meg, az iskolafenntartók pedig megkapják a nemzetiségi tankönyvek teljes árát, a munkatankönyveknek és munkafüzeteknek pedig a tanulói kedvezményes fogyasztói árral csökkentett összegét. A tankönyveket könyvtári állományba kell venni, és 3 évig tartós tankönyvként kell használni, beszerzésükhöz ezen idő alatt újabb támogatás nem igényelhető. A tanulók által fizetendő térítési díjat, valamint a tankönyvjegyzéken nem szereplő, ám megrendelhető tankönyvek fogyasztói árát az oktatási és kulturális miniszter közleményben állapította meg.

III. Támogatást kaphatnak szakmai szolgáltatások igénybevételéhez.

A támogatás alapján megvalósuló mérések, értékelések a kisebbségi oktató-nevelő munka minőségének, hatékonyságának a megítélését szolgálják, eredményei az országos mérésekhez hasonlóan megalapozzák az intézmény, illetve a fenntartó intézkedéseit, segítik az intézmény minőségellenőrzési programjának megvalósítását.

IV. A kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok ellátásához járul hozzá a minisztérium.

A magyar-horvát, illetve a magyar-román kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő feladatok közül a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, a hercegszántói Horvát Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon, illetve a battonyai Román Általános Iskola és Óvoda rekonstrukciójához kérhető támogatás.

V. Új lehetőségként az anyaországban megvalósuló anyanyelvi programok megvalósításához kapnak támogatást az iskolafenntartók.

Idén új lehetőség az anyaországi testvér- illetve cserekapcsolatok keretében az anyaországban megvalósuló anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.) megvalósításának a támogatása, mely azt a célt szolgálja, hogy a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók anyanyelvi környezetben gyakorolhassák, és ezáltal elmélyíthessék nyelvismereteiket, bővíthessék a kisebbségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteiket.

A támogatási igények benyújtásának határideje március 20. A fenti feladatokhoz igényelhető támogatások igénybevételével kapcsolatos részletes tudnivalók, valamint a nemzetiségi tankönyvek fogyasztói árát és térítési díját megállapító miniszteri közlemény az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján www.okm.gov.hu), illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának honlapján www.omai.hu/kozoktatas megtalálhatók.

Címkék