Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma hétfő van, 2022. augusztus 8. Az év 220. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 738772. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Az újságíró archívumából – nincs szó országegyesítésről

Infovilág

A fal áldozatainak emlékére keresztek sorakoznak a Brandenburgi kapu és a Reichstag között.Ez alkalommal a bel- és külpolitikailag különösen turbulens, a történelem menetét meghatározó 1989 ősze történéseit fölelevenítő egyik összefoglalóját adja közre. Az alábbi írás az akkor rangos és mértékadó napilapként ismert Magyar Hírlap 1989. november 13-i számában jelent meg. Fogadja érdeklődéssel, kedves Olvasó!

Krenz együttműködést ajánlott Kohlnak 


Kiküldött munkatársunk telexjelentése az NDK-ból:

Forradalom van a Német Demokratikus Köztársaságban. Hála a sorsnak, békés forradalom, hallatlanul gyors ütemű átalakulás: az élet minden területén. Ma egy óra alatt több kedvező változás történik itt, mint máskor évek, évtizedek alatt. Az emberek látják-tapasztalják, hogy komolyan és felnőttszámba veszik őket, és bíznak abban, hogy a kelet-európai reformmozgalom és átalakulás élvonalába tört NDK-ban már nincs lehetőség a régi, a megkövesedett, neosztálinista rezsim visszaállítására.

Berlin, Brandenburgi-kapu: úgy tetszik, helyreállt a rend azután, hogy nyugati oldalról a szélsőséges Republikánus Párt hívei és más kétes elemek megpróbálták fizikailag is kikezdeni az NDK államhatárát jelző falat.

A fal egyelőre marad – jelentette ki szombaton este Modrow kijelölt miniszterelnök a szász fővárosba érkezett észak-rajna–vesztfáliai miniszterelnökkel, Rauval folytatott megbeszélésén. A szerepe, hogy jelezze a határt. De mind átjárhatóbbá válik, hiszen a keleti határőrök maguk verik szét sok helyen, hogy új határátkelőket nyithassanak. Útépítő rohambrigádok aszfaltoznak ott, ahol évtizedeken át ember nem járt.

Réges rég elfeledett vasútvonalak és összeköttetések keltek életre ezen a hétvégen Németország két fele között: vonat jár az Odera és a Majna menti Frankfurt között, Plauenból Hofba, Saalfeldből Nürnbergbe... Mentesítő vonatokat indítottak Drezdából, Berlinből, Rostockból Hamburgba: Berlinből és Karl-Marx-Stadtból Kölnbe, Majna-Frankfurtba, Münchenbe, Lipcséből Stuttgartba. Immár követhetetlen, hogy hol nyílnak új és újabb határátkelők, mert a helyenként 10–12 sávon Nyugatra igyekvőket 35–50 kilométeres kocsisorok nyomják hátulról.

Újabb telefonbeszélgetést folytatott egymással Krenz keletnémet pártfőtitkár-államfő és Kohl nyugatnémet szövetségi kancellár. Krenz leszögezte: az új utazási kormányrendelet Berlin szuverén döntése volt. Miközben újra józanságra és realizmusra szólított föl, leszögezte: nincs szó Németország újraegyesítéséről. Együtt kell működni viszont a gazdaságban, környezetvédelemben, és mindenekelőtt humanitárius ügyekben. Nem vitatkozni kell egymással, hanem arról beszélni, ami összeköti a németeket, a két országot. Kohl és Krenz decemberben találkoznak.

Tegnap soron kívüli ülést tartott az NSZEP politikai bizottsága, és a pártszervezetek javaslatait mérlegelve ma estére összehívta a KB-t. Dönteni kell ugyanis arról, hogy december közepén nem pártkonferenciát, hanem rendkívüli pártkongresszust tartsanak Berlinben.

A Német Szocialista Egységpárt háromnapos KB-ülése után kiadott terjedelmes közlemény lépéseket   javasol a megújulás irányába. Az NSZEP akcióprogramja című dokumentum radikális szocialista megújulást, szocializmust még nagyobb demokráciával és dinamizmussal ígér, síkraszáll az NDK demokratikus erőivel való egyenrangú szövetség mellett. Nem említi ugyanakkor a kommunista párt igényét a kizárólagos vezetésre, és igent mond az új politikai formációkra. Demokratikus koalíciós kormányt helyez kilátásba szabad, tisztességes parlamenti választásokat követően, a legszélesebb társadalmi ellenőrzés mellett. A beígért közigazgatási reform magába foglalja egy alkotmánybíróság és a korrupció és kiváltságok elleni parlamenti bizottság fölállítását. A honvédelmi és biztonsági szervezet alkotmányos kontrollja éppúgy egy-egy teendő a párt feladattervében, mint a fegyver nélküli honvédelmi szolgálat bevezetése, a szabad és elfogulatlan tömegtájékoztatás, a piacorientált tervgazdálkodás megteremtése, a szubvenciós politika vadhajtásainak a lenyesése, a meghurcolt párttagok rehabilitációja.

A politika 180 fokos fordulatát jelzi, hogy a gerai új első titkár azonnali hatállyal munkásüdülőnek nyilvánította a párt szigorúan őrzött vendégházát, a járási pártbizottságról is kitessékelte az elvtársakat, átöltöztetve őket egy másik pártszerv épületébe, átadva a bizottságot kommunális célokra. Az egyik drezdai színház függetlenített párttitkárnője tömeggyűlésen jelentette be tegnap délelőtt: ezentúl társadalmi munkában látja el politikai teendőit, és ezt másoknak is javasolja. Az erfurti új első titkár, Koka professzor síkraszállt a másként gondolkodók iránti türelem gyakorlásáért, a kulturált politikai eszme- és véleménycseréért, mondván: „nem biztos, hogy mindig csak nekünk, kommunistáknak van igazunk". Szenzációnak számító bejelentésnek számít, hogy Lipcsében kiadják Henrich ügyvéd (az új Fórum egyik alapító tagja) A gyámkodó állam című könyvét. E műve miatt zárták ki húsvétkor a pártból és tiltották el a jogi pályától.                              Kulcsár László

Címkék