Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma szombat van, 2021. szeptember 25. Az év 268. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 738455. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Új kihívások előtt: gazdasági előrejelzés – tetemes támogatás magyar kkv-knak

Új kihívások előtt: gazdasági előrejelzés – tetemes támogatás magyar kkv-knak
Infovilág

A Bizottság téli előrejelzése szerint tavaly ősz óta nem sokat változtak az átfogó növekedéssel kapcsolatos kilátások, ugyanakkor emelkedett a vártnál kisebb növekedés kockázata, ami főként külső tényezőkre vezethető vissza. Az euró-övezetben a tavalyi 1,6% után az idén 1,7%-os, 2017-ben pedig 1,9%-os növekedésre lehet számítani. Az előrejelzés szerint az uniós gazdaság növekedése az idén változatlanul 1,9% marad, majd jövőre 2%-ra nő.

Egyes növekedésösztönző tényezők a várakozások szerint erőteljesebbek lesznek és az eddig feltételezettnél hosszabb ideig fejtik majd ki hatásukat. E tényezők közé sorolhatók az alacsony olajárak, a kedvező finanszírozási feltételek és az alacsony euró-árfolyam. Ezzel párhuzamosan egyre határozottabban kirajzolódnak a gazdaságot veszélyeztető kockázatok és új kihívások jelennek meg: Kínában és más feltörekvő gazdaságokban lassul a növekedés, gyenge a globális kereskedelem és geopolitikai, illetve szakpolitikai bizonytalanság tapasztalható.

 

Széles körű fellendülés a tagállamokban

Tavaly valamennyi tagállamban javult vagy stagnált a gazdasági teljesítmény. Jövőre előreláthatólag már az uniós tagállami gazdaságok mindegyike bővülni fog. A GDP-növekedési ráták azonban továbbra is jól látható különbségeket fognak mutatni egyrészt a strukturális sajátosságok, másrészt az eltérő konjunkturális helyzetek miatt.

A várakozások szerint az idén és jövőre a lakossági fogyasztás marad a növekedés első számú mozgatórugója, de a munkaerő-piaci helyzet javulása és a rendelkezésre álló reáljövedelem növekedése is segíti a növekedést. A beruházásokra pozitív hatással lesz az erősödő kereslet, a kedvezőbb haszonkulcsok, az előnyös finanszírozási feltételek és a hitelállomány-leépítésre irányuló nyomás fokozatos mérséklődése.

Tovább javulnak a munkaerő-piaci feltételek

A foglalkoztatási arány előreláthatólag szerény mértékben tovább javul. A munkanélküliségi ráta valószínűleg tovább csökken, bár a tavalyinál lassabb ütemben. A csökkenés azokban a tagállamokban lesz szembetűnőbb, ahol munkaerő-piaci reformokat hajtottak végre. Az euró-övezeti munkanélküliségi ráta a számítások szerint a 2015-i 11%-ról 2016-ban 10,5%-ra, 2017-ben pedig 10,2%-ra mérséklődik. Az unió egészét tekintve a munkanélküliség a 2015-i 9,5%-ról az idén 9%-ra és jövőre 8,7%-ra csökkenhet.

Támogatóbb költségvetési irányvonal; további hiánycsökkenés

Az euró-övezeti tagállamok összesített költségvetési hiánya az előrejelzés szerint tovább csökken, ami a gazdasági tevékenység fellendülésének és kisebb mértékben az alacsonyabb kamatkiadásoknak köszönhető.

Az előrejelzés szerint az euró-övezeti költségvetési hiány 2015-ben a GDP 2,2%-ára csökkent (EU: 2,5%), és e tendencia várhatóan folytatódik, így a hiány az idén a GDP 1,9%-ára (EU: 2,2%), 2017-ben pedig a GDP 1,6%-ára (EU: 1,8%) mérséklődhet. A költségvetési irányvonal az euró-övezetben előreláthatólag az idén jobban fogja ösztönözni a gazdasági fellendülést, az EU egésze tekintetében nagyjából semleges marad. Az euró-övezet GDP-arányos államadóssága a 2014-ben elért 94,5%-os csúcs (EU: 88,6%) után az előrejelzés szerint 2017-ben 91,3%-ra csökken (EU: 85,7%).

Az olajárak további esése ideiglenesen lenyomja az inflációt

Az euró-övezeti éves infláció 2015 vége felé éppen csak meghaladta a nullát, mindenekelőtt az olajárak további esése miatt. A fogyasztóiár-növekedés az euró-övezetben az év első felében előreláthatólag igen alacsony marad, majd az év második felében – az olajárzuhanás hatásainak mérséklődése nyomán – növekedésnek indul. A 2016. év egészét tekintve az euró-övezeti éves infláció a jelenlegi előrejelzés szerint csupán 0,5% lesz, részben a továbbra is visszafogott bérnövekedésből adódóan. A várakozások szerint az infláció fokozatosan kezd majd emelkedni, és 2017-ben eléri az 1,5%-ot, mivel a magasabb bérek, a fokozott belső kereslet és az olajárak szerény növekedése nyomán erősödni fog az árnyomás.

Az export ellenáll a globális növekedés további lassulásának

A globális gazdasági kilátások romlására tekintettel a globális (az EU-n kívüli) gazdaság fellendülése az előrejelzés szerint lassabb lesz, mint azt ősszel feltételezték. Valójában a globális gazdaság növekedése 2009 óta valószínűleg tavaly volt a legalacsonyabb. Az euró-övezeti exportnövekedés a 2015 második félévében tapasztalt mérséklődést követően 2016 folyamán ismét gyorsulhat. Ez az euró korábbi értékcsökkenéséből, az alacsonyabb fajlagos munkaköltségből és a külső kereslet fokozatos növekedéséből adódó, késleltetett hatásokkal magyarázható.

Nagyobb kockázatok övezik a kilátásokat

A gazdasági kilátások továbbra is meglehetősen bizonytalanok, és egyre nagyobb kockázatok kapcsolódnak hozzá. Közéjük tartozik a feltörekvő gazdaságok lassabb ütemű növekedése, a Kínában végrehajtott rendezetlen kiigazítás, valamint az egyesült államokbeli esetleges további kamatláb-emelkedés, ami zavart idézhet elő a pénzügyi piacokon vagy káros hatást gyakorolhat a sérülékeny feltörekvő gazdaságokra, így a kilátásokat is ronthatja. Az olajárak további esése szintén hátrányosan érintheti az olajexportáló országokat, és visszavetheti az uniós export iránti keresletet. Az unión belül kockázatok a bizalmat és a beruházásokat is veszélyeztethetik. Másrészről viszont a jelenlegi támogató tényezők összessége akár a vártnál nagyobb fellendülést is eredményezhet – főként a beruházások élénkülése esetén.

Az előrejelzés a 2016. január 22-én rendelkezésre állt releváns adatokon és tényezőkön alapul, ideértve a kormányzati politikákkal kapcsolatos feltételezéseket is. Csak a hivatalosan bejelentett és megfelelően részletezett szakpolitikai intézkedéseket veszi figyelembe, a politikák változatlanságát feltételezve. Az előrejelzés figyelembe vesz továbbá árfolyamokkal, kamatlábakkal és nyersanyagárakkal kapcsolatos külső feltételezéseket is. A felhasznált számadatok az előrejelzés időpontjában érvényes derivatíva-piaci várakozásoknak felelnek meg. A Bizottság 2016 májusában aktualizálja gazdasági előrejelzését.

További információk:

Téli gazdasági előrejelzés – honlap és a Bizottság előrejelzése (a dokumentum csak angol nyelven elérhető)

Európai gazdasági előrejelzés – tájékoztató honlap

97 millió euró 1500 magyar kisvállalkozás támogatására

A kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő programhoz (COSME) fűződően az Európai Beruházási Alap (EBA) és a K&H Bank ma megállapodást írt alá, amely az első COSME-szerződés Magyarországon. A támogatást az európai beruházási terv egyik kulcseleme, az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) nyújtja.

Az uniós támogatás révén a K&H Bank 30 milliárd forintot (hozzávetőlegesen 97 millió eurót) helyezhet ki több mint 1500 magyarországi kisvállalkozásnak. Az Európai Beruházási Alap az Európai Bizottság pénzügyi hátterével, a COSME program keretében biztosít garanciát a K&H Banknak, ami lehetővé teszi, hogy a bank hitelezési volumene a következő három évben bővüljön, és olyan kis- és középvállalkozásoknak (kkv) közvetítsenek hiteleket, melyek más módon nem jutnának finanszírozáshoz.

A megállapodás tükrözi az EBB (Európai Beruházási Bank) Csoport elkötelezettségét amellett, hogy késedelem nélkül reagáljon a tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Parlament Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz kapcsolódó konkrét kezdeményezéseire a hitelnyújtás felgyorsításával, valamint az Unión belüli munkahelyteremtés és növekedés fellendítésére alkalmas tranzakciókra vállat garanciák biztosításával.

Európai Beruházási Alap

Az Európai Beruházási Alap (EBA) az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport részeként működik. Elsődleges feladata, hogy forráshoz jutásukat elősegítve támogassa az európai mikro-, kis- és középvállalkozásokat. Az EBA kifejezetten e piaci szegmens számára dolgoz ki és fejleszt kockázati és növekedési tőkén, garanciákon és mikro-finanszírozáson alapuló pénzügyi eszközöket.

K&H Bank

A K&H aktívan támogatja a hazai kkv-k növekedését, amit jól mutat, hogy 2015. szeptember 30-ig megközelítőleg 38 milliárd forint új hitelt folyósított a szektor vállalkozásai számára. Ezzel a bank kkv-hitelállománya 8%-kal emelkedett éves összehasonlításban, szemben a piacon átlagosan elért 1,8%-os növekedéssel. A hitelezett kkv-ügyfelek folyamatosan gyarapodó száma szeptember végén elérte az 9200-at, ami azt jelenti, hogy ma minden 12-ik hazai kkv-nak van K&H által folyósított hitele. Ebben kiemelt szerepet játszik a Növekedési Hitelprogram, amelynek a K&H továbbra is egyik vezető résztvevője: a második szakaszban 190,3 milliárd forint, míg az NHP első és második szakaszában együttesen 283,3 milliárd forint összegben kötött hitelszerződéseket.

A magyar kkv-k a https://www.kh.hu/publish/kh/hu/mikrovallalkozas.html weboldalon tájékozódhatnak a finanszírozás menetéről.

A COSME-program

A COSME program a vállalkozások és kkv-k versenyképességét segítő, 2014-től 2020-ig tartó uniós program, összesen 2,3 milliárd euró költségvetéssel. A program legalább 60%-át az európai kkv-k finanszírozáshoz jutásának megkönnyítésére fordítják, melyhez két eszköz áll rendelkezésre. A hitelgarancia-eszközzel a program garanciákat és viszontgaranciákat biztosít a pénzügyi intézményeknek, hogy több kölcsönt és lízinget tudjanak nyújtani a kkv-knak. Az eszköz a kkv-k hitelfinanszírozási portfóliójának értékpapírosítását is magában foglalja. A növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszköz révén a program többnyire terjeszkedő és növekedő életszakaszukban járó kkv-kba fektető tőkealapoknak biztosít kockázati tőkét. A COSME program a 2007–2013-as versenyképességi és innovációs keretprogram sikeréből indul ki, mely több mint 373 000 európai kkv-nak 20 milliárd eurót meghaladó értékben mozgósított hitelt, és 3 milliárd euró értékben kockázati tőkét.

További információk

Címkék