Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma csütörtök van, 2023. március 30. Az év 89. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 739006. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Juncker-terv: jó 20 milliárd forint magyar kis- és közepes vállalatoknak

Juncker-terv: jó 20 milliárd forint magyar kis- és közepes vállalatoknak
Infovilág

Az Európai Befektetési Alap és az Erste Bank Hungary garancia-megállapodásával 67 millió euró (több mint 20 milliárd forint) értékben juthatnak kedvező finanszírozási forráshoz innovatív magyar kis- és középvállalkozások.
 
A Juncker-tervként emlegetett Európai Beruházási Terv keretében aláírták az első, csak Magyarországra szóló InnovFin keretmegállapodást, amelynek nyomán az Erste Bank mintegy 350 innovatív kis- és középvállalatnak biztosíthat kedvezőbb feltételekkel hiteleket, illetve lízingmegállapodásokat. Az InnovFin az Európai Beruházási Bank Csoport (az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap), valamint az Európai Bizottság közös programja, célja az innovatív cégek finanszírozása.
 
Az Európai Beruházási Terv központi eleme az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA). Az alap két részre tagozódik, az egyik az európai jelentőségű infrastruktúrafejlesztések finanszírozására szolgál, a másik a kis- és középvállalkozásoknak szól. Ez utóbbinak is két része van. Az egyik a COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), amely a versenyképes kis- és közép-vállalkozásokat támogatja. A második pedig az InnovFin, amely az innovatív társaságoknak szól a Horizont 2020 európai kutatási keretprogram részeként. (A teljes közlemény itt olvasható.)
 
Uniós felmérés a közös agrárpolitikáról: legfontosabb a biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszerek előállítása
 
Az Európai Bizottság megbízásából mind a 28 uniós tagállamban felmérés készült arról, hogyan vélekednek az emberek a közös agrárpolitikáról. A felmérés ma közzétett eredményei arról tanúskodnak, hogy a válaszadók több mint 60%-a szerint a közös agrárpolitika nemcsak a gazdálkodóknak, hanem minden polgárnak a javát szolgálja. A Magyarországon megkérdezettek körében még magasabb, 73% az aránya azoknak, akik így vélekednek. Ami a közös agrárpolitika prioritásait illeti, az uniós polgárok 62%-a úgy gondolja, hogy az EU-nak a biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszerek előállítását kellene kiemelt célként kezelnie. A magyar válaszadók 55%-a osztja ezt a véleményt. Csaknem ugyanennyien (51%) tartják közülük fontosnak a megfizethető élelmiszerárak biztosítását.

Az eredményekből az is kiderül, hogy a polgárok többsége (55%-a) a gazdálkodók egyik legfőbb feladatát abban látja, hogy biztonságos, egészséges és jó minőségű élelmiszerekkel lássák el a fogyasztókat. A válaszadók mindegyik uniós országban, így Magyarországon is (52%-os arányban) ezt tekintik a gazdálkodók első számú feladatának. Míg azonban uniós szinten a megkérdezettek szerint a gazdálkodókra háruló második legfontosabb feladat a haszonállatok jólétének biztosítása, addig a magyarok második helyen azt ítélik lényegesnek, hogy a gazdálkodók minőségi termékek széles választékát biztosítsák a lakosság számára.
A közös agrárpolitikában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a környezet védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Ennek fontosságát a felmérés eredményei is alátámasztják: az uniós polgárok fele (a magyar válaszadóknak pedig a 34%-a) véli úgy, hogy a közös agrárpolitikának első helyen a környezetvédelmet és az éghajlatvédelmet kell szolgálnia, ami emelkedő tendenciát jelent a 2015-ben végzett hasonló felmérés adataihoz képest. Ezzel összhangban a Bizottság a közös agrárpolitika következő programozási időszakára vonatkozóan olyan jogalkotási javaslatokat készít elő, amelyek nagyobb ívű célokat határoznak meg a környezet védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén.
 

 
Oktatásügy: új európai helyzetjelentés a tanári pályáról
 
Noha a legtöbb európai ország már most is tanárhiánnyal küzd, vagy várhatóan tanárhiánnyal fog küzdeni a közeljövőben, sokan közülük nem dolgoznak ki hosszú távú terveket a pedagógusszakma keresleti és kínálati oldalán jelentkező kihívások kezelésére. Ez az egyik megállapítása annak a pedagógusszakmáról készített európai helyzetjelentésnek (Teaching careers in Europe), melyet ma tett közzé az Európai Bizottság. Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztos kiemelte: „A tanárok munkája létfontosságú gyermekeink jövője szempontjából. […] Felkérem a tagállamokat, ruházzanak be abba, hogy a tanári pálya vonzó karriert jelentsen a legrátermettebb jelentkezők számára. Tegyenek azért, hogy ez a hivatás komoly presztízsnek örvendjen, sok lehetőséget kínáljon, és a pályára lépéstől a nyugdíjba vonulásig folyamatos szakmai fejlődést biztosítson a tanároknak.”