Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma vasárnap van, 2023. december 3. Az év 337. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 739254. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás fenyeget

Nem a bevándorlás, hanem a kivándorlás fenyeget
Békesi László

A HÍR SZENT, A VÉLEMÉNY SZABAD. A tegnapi választási eredmények ismeretében sokan csalódottak, első, tehetetlen felindulásukban talán elkeseredettek is, mert bíztak a változás esélyében. Abban reménykedtek, hogy a választások eredményeként megnyílhat az út egy normálisabb, békésebb, fejlődőképes Magyarország előtt. Csalódniuk kellett, mert irreális álmokat dédelgettek, mert várakozásaikat vágyaikra és nem a reális magyar valóságra alapozták.


Nem vettek számításba hat olyan objektív tényezőt, amely mélyen gyökerezik a magyar társadalom többségében és alapvetően határozza meg sok ember nézeteit, cselekedeteit.


1. Sokan haszonélvezői az Orbán-rendszer működésének. Nemcsak a Fidesz-vezérkar családtagjai és barátai, a rezsim új oligarchái, hanem azok a vállalatok és vállalkozások is, amelyek részesednek az állami, önkormányzati megrendelésekből, az EU-támogatásokból, adókedvezményekből, a nekik juttatott morzsákból.
Azok a vállalati és intézményi vezetők, intézetek és intézmények, akik és amelyek pozíciójukat, létezésüket lojalitásuknak, szolgálatuknak és így jutalmukat Orbánéknak köszönhetik.
Ők valamennyien a rezsim fenntartásában érdekeltek, hisz' egy kormány- és rendszerváltás privilégiumaik elvesztésével fenyegetne. Sokan vannak.
2. Azok az egzisztenciájukban, megélhetésükben fenyegetett állami alkalmazottak, akiket fenyegető zsarolással állít be a sorba a rendszer. Ők féltik saját és családjuk megélhetését, s ez a rettegés elkíséri őket a szavazófülkébe is. Ismerik a rezsim gátlástalan bosszúját, ezért félelmük nem irracionális. (Gondoljunk csak az állásukból elbocsátott közalkalmazottakra, a megfenyegetett közmunkásokra stb.)
3. A fenyegetés és zsarolás korbácsa mellett Orbánék gátlástalanul alkalmazzák a mézesmadzag-effektust is. Sok szegény, rászorult ember az Erzsébet-utalvány, az ingyen élelmiszer csomag, vagy tüzifa ellenében adja voksát Orbánékra. A felvilágosítás ebben a körben is kevés.
4. A zsigereiben mélyen idegenellenes többség az áradó propoganda hatására jobban fél a nem létező migránsveszélytől, saját nyomorúságos kényelmének korlátozásától, mint Orbánék jövőt feláldozó, az ország javait elherdáló és leraboló, zsákutcás politikájától.
5. A minden tekintetben inkompetens, hiteltelen és szétforgácsolt ellenzék képtelen vonzó és reális alternatívát tárni a társadalom elé. Kisstílű taktikázgatásával, piti egyéni és pártérdekeinek a hajszolásával, tehetségtelenségével nem érdemel bizalmat és támogatást.
6. Mindezek mellett a legnagyobb baj, ami jövőnket is meghatározza, a társadalom többségének értékrendje, gondolkodásmódja.

Az elmúlt 30 évben többször kellett keserűen szembesülnünk azzal a kiábrándító valósággal, hogy a magyar társadalom többsége számára a demokratikus, liberális jogállam, a teljesítményen alapuló boldogulás, az egyéni és társadalmi felelőség, a versenyelvű piacgazdaság, az üzleti és állampolgári tisztesség, megbízhatóság, a “protestáns etika” nem olyan érték, amelyet tiszteletben kell tartani, amit ápolni és óvni kell.

Ezek helyett fontosabb a felelőség el- és áthárítás, a bűnbakkeresés és -képzés, a paternalista állam, amely felment az önálló gondolkodás és gondoskodás felelősége alól, a múltba révedő, hazug sérelmeket őrző, bezárkózó nacionalizmus, az önsajnálat és vádaskodás. Ez a mentalitás táptalaja az Orbán-rezsim sikerének, hisz' egész politikáját ezekre az alantas érzelmekre építi.

Ráadásul mindez csak generációk múltán, sziszifuszi munkával, oktatással, felvilágosítással, hiteles példák segítségével változtatható meg.

Emiatt nemcsak a XXI. század első két évtizedét tékozoltuk el, hanem el fogjuk veszíteni a következő évtizedeket is. Akkor is, ha 2020 után az EU-támogatások drasztikus csökkenése miatt a gazdasági elégedetlenség esetleg elsöpri Orbánékat. Szellemük itt marad. A fejekben nem lehet egy váltó átállításával világosságot gyújtani.

Tehetséges fiataljaink, unokáink a boldogulásukat ezért külföldön fogják keresni és megtalálni.

Magyarországot nem migránsok tömeges betelepítése, hanem fiataljaink legjobbjainak elvesztése, kivándorlása fenyegeti.

Lesz dolgunk bőven, generációkon át…

Az írás elsőként itt jelent meg.