Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ma kedd van, 2022. október 4. Az év 277. napja, az időszámításunk kezdete óta eltelt 738829. nap.
Lapozzon a lap tetejére

Lap tetejére

Napjaink antifasizmusa – 80 évvel a kristályéjszaka után

Napjaink antifasizmusa – 80 évvel a kristályéjszaka után
  • 2018. 11. 09.

Hetvennégy évvel a II. világháború antifasiszta győzelme után mára meggyengültek és egyre inkább átrendeződnek azok a pozíciók, amelyek a hitleri fasizmus és a német nemzetiszocializmus legyőzéséhez összefogtak – írja szerkesztőségünknek küldött megemlékező cikkében Hanti Vilmos, a Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) elnöke. – Tudjuk, ennek számos oka van. A legfontosabb, hogy a Szovjetunió szétesésével a világ egypólusúvá vált, s szemünk láttára egy másfajta, kontroll nélküli világ-egyeduralom bontakozik ki, ahol a tőke gyarapítása az egyedüli cél, lemondva sok esetben magáról az emberről, az emberek millióinak érdekeiről. (Nyitó képünk forrása: https://blogs.chapman.edu/holocaust-education/2013/11/08/recent-kristallnacht-books/ a lángba borított hannoveri zsinagóga.)

Napjainknak a világ javai egyre szűkülő körben koncentrálódnak, amelyek nem biztosítják a szélesebb körű hozzáférést a legalapvetőbb emberi szükségletek kielégítéséhez. Látványosan emelkedik a javakból kiszorulók száma. A mára kialakult modern technikák, az internet világa még inkább lehetőséget ad arra, hogy a hatalmon lévők az emberek tömegeit megfigyeljék, cselekvéseiket kiszámítsák, befolyásolják, egyfajta virtuális gettóba zárják őket. A demokrácia intézménye arra lenne hivatott ugyan, hogy az emberek tömegeinek érdekei megjelenjenek, érvényesüljenek az egyes társadalmakban, de sok helyütt nincs is demokrácia, illetve a meglévő (állítólagos) demokrácia nem ad kellő védelmet arra, hogy érdemi legyen az esélyegyenlőség, a tolerancia a különféle kisebbségekkel. A demokrácia köntösébe bújtatva, a demokrácia immunhiányos keretein belül több helyütt (nyílt vagy burkolt) önkényuralom alakul ki, amely kedvező színteret nyújt az újfajta fasizmusok sarjadásának. Ezek az önkények egyre gyakrabban hamisítják meg a történelmi tényeket, deheroizálják a II. világháború antifasiszta hőseit azzal a céllal, hogy az emberek tudatában terepet adjanak a fasiszta gondolkodásnak.

Goebbels óta tudjuk, a sajtó óriási és meghatározó szerepet játszhat/játszik az embertömegek befolyásolásában. Ahogy mondta: „Elképzelésem szerint a sajtó egy nagyszerű zongora, amelyen a kormány játszhat.” Több önkényuralmi berendezkedésben a sajtó a kormányok kezében koncentrálódik, ekként erősödnek e rendszerek vezetői által sugallt fasiszta gondolatok.

Az sem új ma már, hogy a fasizmusok megerősödésének egyik kelléke, ha a társadalom számára képes bűnbakot kreálni. Olyanokat, akiket kikiált a rossz szociális körülmények okozójának, minden baj okozójának. Napjainkra ezek a bűnbakok leginkább az Európába tömegesen érkező migránsok lettek.

Az egykori antifasiszta ellenállók és családjaik milliói, akik a II. világháborúban hősiesen küzdöttek a fasizmus ellen, már alig-alig élnek közöttünk, vészesen csökkent a különféle társadalmakban az antifasiszta értékek fenntartására irányuló szerepük. Az új nemzedékek (szerencére!) már nem tapasztalták meg személyesen a II. világháború borzalmait. Így aztán viszonylag könnyen befolyásolhatók az újfajta fasizmusok, az önkényuralmak kialakítása-megszilárdításának szolgálatában.

Mindezeket tapasztalva adódik a kérdés: mi a teendő avégett, hogy az antifasiszta értékek a haladó erők számára előnytelen körülmények között is képesek legyenek erősödni?

A képet a szerző készítette a fasizmus és német nemzetiszocializmus áldozatainak emlékhelyén, a valamikori auschwitz-birkenaui koncentrációs és haláltáborban, ahol magyar állampolgárok százezreit gyilkolták meg, mert a fasisztává züllött Magyar Királyság kiszolgáltatta a saját állampolgárait.

Ki kell jelentenünk, manapság mindenki antifasiszta, aki szóval, és tettekkel a humánumot, a különféle embercsoportok iránti megértést, a toleranciát, az esélyegyenlőséget képviseli. Olyan gazdasági berendezkedéseket kell támogatnunk, amelyek széleskörű hozzáférést szavatolnak az anyagi javakhoz és el kell utasítanunk az embereket kisemmiző mindennemű önkényt. Antifasiszták lehetünk a hétköznapokon, a munkahelyünkön, családi, baráti körben. Eredményesebb lehet a fellépésünk, ha antifasiszta szervezetekbe tömörülünk, s az összefogás erejével igyekszünk tenni céljainkért. Az is fontos, hogy támogassunk minden olyan szervezetet, politikust, művészt, mindenkit, aki és amely felvállalja antifasiszta értékeinket. Csak az erős demokráciák képesek védelmet nyújtani az újfasizmusokkal szemben. Az antifasiszták egy emberként érdekeltek az erős demokráciák működtetésében. Támogassunk tehát minden olyan valódi demokráciát, ahol fellelhetők az antifasiszta értékeink!

Földrészünkön jövő májusban tartják az európai parlamenti választásokat. A tét igen nagy! Nem szabad engednünk, hogy teret kapjanak az új fasiszták, hogy az Európai Unió gazdasági, szervezeti lehetőségeinek árnyékában pusztítsák civilizációnkat.

Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége, FIR olyan tradicionális, erős szövetségi keretet kínál az európai, a nemzetközi antifasiszta összefogásra, amelyet érdemes kell támogatnia minden antifasisztának – szóval, tetteivel, anyagilag is.

Használjuk történelmi jelszavunkat: No passaran!

Kelt Budapesten, 2018. november 8–9-én, a kristályéjszaka 80. évfordulóján!"